Kontakt

E-mail: info@misia89.sk

Sídlo združenia:

Pri Habánskom mlyne 4933/32A
Bratislava – Staré Mesto
811 04

IČO: 55 379 869

Bankové spojenie:

UniCredit Bank
IBAN: SK94 1111 0000 0017 5294 4009
SWIFT (BIC): UNCR SK BX