Členovia

JUDr. Nataša Nikitinová

predsedníčka OZ

V roku 1989 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala viacero zahraničných študijných a pracovných pobytov. Od roku 1997 členka Slovenskej advokátskej komory. Viac ako 25 rokov sa ako advokátka podieľa na významných transakciách. V rokoch 2013-16 pôsobila ako riaditeľka Centra právnej pomoci. Dlhodobo sa angažuje v neziskovom sektore, napríklad iniciatíva Kto pomôže Slovenku, Kto pomôže Ukrajine, Slovenská nadácia pre Unicef. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia MISIA 89.

Ing. Jana Kotová

čestná predsedníčka

Veľvyslankyňa SR pri OECD v Paríži (2005 – 2010), od r. 2001 bola poradkyňou vlády pre vstup SR do EÚ a implementáciu predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ. V roku 1994 zakladala veľvyslanectvo SR v Bruseli, kde pôsobila do roku 1998 ako obchodná a ekonomická radkyňa. Vo vláde SR (1991 – 1992) bola ministerkou obchodu a CR, predtým namestníčka ministra. Zastávala významné funkcie v oblasti medzinárodného obchodu a CR, v kultúre, súkromnej sfére a mimovládnych organizáciách. Je držiteľkou vyznamenania Rytier čestnej légie, udeleného Prezidentom Francúzskej republiky a držiteľkou ďalších ocenení. Je zakladateľkou Klubu 89, o.z. a iniciátorkou a spoluzakladateľkou občianskeho združenia MISIA 89.

.

Ing. Ján Holčik, Csc. 

člen predsedníctva

Výskumný a vedecký pracovník, autor a spoluautor 124 vynálezov a patentov, 54 vedeckých publikácií a 3 monografií. Bol ocenený štátnymi vyznameniami – Štátna cena (1976) a Zaslúžilý vynálezca ČSFR (1978). Absolvoval študijné pobyty vo VB a USA. Po roku 1989 bol predsedom Demokratickej strany na Slovensku. Vo vláde SR v rokoch 1990 – 1992 bol ministrom priemyslu, inicioval založenie spoločnosti BAŤA Slovensko a.s., v ktorej pôsobil do roku 2018 ako jej predseda. Pôsobil a pôsobí vo viacerých neziskových organizáciách, je jedným zo zakladateľov Klubu 89, o.z. a spoluzakladateľom občianskeho združenia MISIA 89.

JUDr. Gábor Zászlós

člen predsedníctva

Právnik, politik a podnikateľ. Vyštudoval Právnickú fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 1989 pôsobil ako poslanec SNR, vo vláde SR v rokoch 1990 – 1992 bol podpredsedom vlády – riadil Legislatívnu radu vlády. Následne pôsobil ako obchodný radca v Budapešti, od roku 1995 pracoval v súkromnej sfére – bol predsedom predstavenstva spoločnosti Pólus Inv., a.s. neskôr TriGránit Centrum a.s. (spoločnosti vytvorili takmer 6 000 pracovných miest). Okrem súkromnej sféry je dlhodobo aktívny aj v oblasti mimovládneho sektora. Je jedným zo zakladateľov Klubu 89, o.z. a spoluzakladateľom občianskeho združenia MISIA 89.