Vyhodnotenie súťaže

NAŠA NEDÁVNA HISTÓRIA – 5. ročník: Význam Deklarácie ľudských práv pre 21. storočie

Vyhlasovanie výsledkov súťaže sa uskutočnilo dňa 07. decembra 2023 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,  pošas Medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom:

       “Ľudské práva -75 rokov od prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv“

Súťaž sa ideovo spája s prof. Milanom Pišútom (1939 – 2018), fyzikom, profesorom UK a bývalým ministrom školstva  SR (1990 – 1992).

V porote zasadli a vzácnu zhodu v hodnotení prác dosiahli panie a pán s dlhoročnými vzdelávacími, akademickými a projektovými skúsenosťami:

Katarína Csabayová
Peter Jašek
Helena Pašiaková
Dagmar Horná

Predložené práce prekvapili porotu svojou žánrovou a obsahovou pestrosťou a úprimnou zaujatosťou mladých autoriek a autorov pre problematiku ľudských prác. Autorky a autori, bez rozdielu veku, presne pochopili význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv pre súčasnosť. Možno vysloviť domnienku, že ak by mal osud ľudských práv na Slovensku aj v širšom kontexte ležať raz na ich pleciach, nemusíme mať o ľudské práva obavy.

Ceníme si tiež výkony učiteľských osobností, ktoré práce sprevádzali, a preto sme ich na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže vyzvali, aby prišli na pódium v žiacko-učiteľskom tandeme. Víťazky a víťazov z 1. miest a tých, ktorým boli udelené špeciálne ceny sme poprosili, aby si pripravili a predniesli krátku ukážku zo svojej práce.

Porota sa rozhodla udeliť 1. – 3. miesto tak v spojenej kategórii Literárna tvorba Základné školy ako aj Literárna tvorba Stredné školy a udeliť aj, spolu s partnermi, špeciálne ocenenia.

Kategória Základné školy

1. cena ÚPN
Mária Maťašová
ZŠ Važecká, Prešov
Pedagóg: Zdenko Michalov
Cenu odovzdali: Podpredsedníčka SR-ÚPN Marína Zavacká, ÚPN – Peter Jašek a VOP – Róbert Dobrovodský

Cena Misia 89
Michaela Žilinská
ZŠ M. Hodžu Bratislava
Pedagóg: Juraj Valent
Cenu odovzdali: MISIA 89 – Jana Kotová, zakladateľka a čestná predsedníčka; Nataša Nikitinová, predsedníčka MISIE 89, VOP – Róbert Dobrovodský

Cena špeciálna – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Ariana Ceres Tchambak
Súkromná spojená škola francúzsko-slovenská Bratislava
Pedagogička: Simona Kubíková
Cenu odovzdali: Jeho excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike Pascal Le Deunff, VOP – Róbert Dobrovodský

2. miesto
Filip Ficko
ZŠ Hrnčiarska, Humenné
Pedagogička: Jana Burešová
Cena bude zaslaná

3. miesto
Laura Majcherová
ZŠ Važecká, Prešov
Pedagóg: Zdenko Michalov
Cena bude zaslaná

Kategória Stredné školy

1. cena – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Slovenskej republike
Juraj Doležal
Gymnázium Varšavská cesta Žilina
Pedagogička: Alica Virdzeková
Cenu odovzdali: Jeho excelencia veľvyslanec Francúzskej republiky v Slovenskej republike Pascal Le Deunff, VOP – Róbert Dobrovodský

Cena prof. Miroslava Kusého
Katarína Halúsková
Obchodná akadémia sv. T.A., Žilina
Pedagogička: Erika Jandová
Cenu odovzdali: manželka prof. Kusého – Jolana Kusá a dcéry- Dagmar Kusá, Alexandra Bražinová, VOP – Róbert Dobrovodský

2. miesto
Jakub Horeháj
Gymnázium Varšavská cesta Žilina
Pedagogička: Alica Virdzeková
Cena bude zaslaná

3. miesto
Samuel Truchly
Obchodná akadémia, Čadca
Pedagogička: Emília Černeková
Cena bude zaslaná

Legenda:
SR ÚPN (Správa rada-Ústav pamäti národa); VOP (Verejný ochranca ľudských práv)

Ďakujeme všetkým súťažiacim, ich školám, učiteľkám a učiteľom za účasť v súťaži ako aj organizátorom a partnerom súťaže. Za venované ceny ďakujeme veľvyslanectvu Francúzskej republiky v Slovenskej republike, Ústavu pamäti národa, Kancelárii verejného ochrancu práv, kníhkupectvu Martinus, MISII 89 a Nadácii SPP.

Diplomy a ceny za druhé a tretie miesta v kategórii ZŠ a SŠ budú zaslané súťažiacim ako aj pedagogickým osobnostiam dodatočne – poštou.

Výber žiackych prác, ktoré najviac oslovili porotu, bude publikovaný v bulletine 5. r. NNH.

Diplomy za účasť spolu s bulletinom budú zaslané všetkým účastníčkam/účastníkom súťaže následne po vydaní bulletinu začiatkom roku 2024.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *