O združení

Občianske združenie MISIA 89 vzniklo registráciou na MV SR na jar roku 2023 s cieľom rozvíjať a šíriť medzi verejnosťou hodnoty Novembra 1989 akými sú demokracia, sloboda, tolerancia a ľudské práva. Zakladatelia MISIE 89 boli spoluzakladateľmi občianskeho združenia Klub 89,o.z. ktoré realizovalo od svojho vzniku v roku 2017 celý rad úspešných projektov zameraných predovšetkým na mladú generáciu. Začiatkom roku 2023 sa Klub 89 transformoval na časť « klubovú » ktorej členmi sú niektoré významné  osobností Novembra 89 a časť « hodnotovú » ktorú založili pod názvom  MISIA 89  traja z 5tich  zakladateľov Klubu 89 vrátane iniciátorky založenia Klubu 89, zakladateľky  a predchádzajúcej predsedníčky a štatutárnej zástupkyne Klubu 89.

Len na osvieženie pamäte pripomíname, že medzi najvýznamnejšie  realizované projekty Klubu 89  patria : 4 ročníky projektu Naša nedávna história (v spolupráci s ÚPN)- jedná sa  súťaže žiakov a študentov na významné témy z oblasti novodobej histórie – « November 89 a MY », « Druhá svetová voja a holokaust », « Odvrátená tvár spravodlivosti » – o procesoch z 50. rokov min. storočia, « Slovensko v 20. storočí »- vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. Ďalej projekt « Európa dnes a zajtra », 2 ročníky « Medzinárodnej konferencie venovanej ľudským právam »,  celý rad aktivít a projektov realizovaných  k 30. výročiu ale aj ďalším výročiam Novembra 89, projekt k pripomenutiu si vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – « 100 výročie založenia ČSR » a iné aktivity. Hlavným realizátorom všetkých projektov Klubu 89 a zabezpečovaním spolupráce s partnermi, organizáciami ako aj veľvyslanectvami bola  predsedníčka Klubu 89 ktorá iniciovala a zakladala spolu s ďalšími tromi zakladateľmi nové združenie MISIA 89.   

Rok 2023 je pre nás významný rok, keď sme dospeli k záveru, že ak chceme pokračovať v začatej práci, je nutné oddelenie sa od oz Klub 89 a vytvorenie nového subjektu. Preto Vám s hrdoťou predstavujeme o.z. MISIA 89 a sme pripravení pracovať tak, aby sme šírili dôležité poslanie udalosti z novembra 1989. Máme chuť, nápady, energiu a o všetkom čo pripravíme, Vás budeme informovať na webovom sídle, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí alebo mailovej korešpondencie. 

Ďakujeme za priazeň a záujem o našu činnosť.

Zakladatelia občianskeho združenia MISIA 89