Seminár Európa dnes a zajtra

Dňa 20. Júna 2024 sa v priestoroch Európskeho informačného centra v Bratislave  uskutočnil 2. ročník seminára  pod názvom „Európa  dnes a zajtra“, ktorý organizovala MISIA 89, o.z v spolupráci s Medzinárodným klubom SR. Spoluorganizátormi podujatia bolo Zastúpenie EK v SR a Kancelária EP v SR.

Seminár bol rozdelený do dvoch častí:  prvý panel sa venoval 20. výročiu vstupu SR do EÚ a striedaniu predsedníckych krajín v Rade EÚ (Belgicka a Maďarska), druhý panel bol venovaný pohľadu inštitúcií EÚ – Európskej komisie a Európskeho parlamentu na vývoj v Európe po voľbách do Európskeho parlamentu. V rámci programu vystúpili s príspevkami: štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pán Rastislav Chovanec, veľvyslankyňa Belgického kráľovstva pani Caroline Vermeulen, veľvyslanec Maďarska pán Csaba Balogh, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku pán Vladimír Šucha, vedúci Kancelárie EP na Slovensku pán Robert Sermek a novozvolený poslanec do EP pán Ľudovít Ódor.

Na podujatí boli prítomní veľvyslanci členských krajín EÚ, zástupcovia Diplomatického zboru v SR, členovia Medzinárodného klubu SR, zástupcovia MISIE 89, o.z. a ďalší pozvaní hostia. Seminár bol zo strany prednášajúcich, ale predovšetkým zo strany prítomných hostí vysoko hodnotený tak po odbornej, ako aj po organizačnej stránke.